Go to Top

Afbestilling- og Betalingsvilkår

BETALINGSVILKÅR

Betalingsvilkårene er 8 dage fra fakturadato, medmindre andet aftales skriftligt.

Kunden har ansvaret for alle omkostningerne i forbindelse med arrangementet, også når deltagerne i arrangementet selv skal dække en del af omkostningerne.

I tilfælde af at der ønskes elektronisk fakturering skal EAN – nummer oplyses.

RESERVATIONSGEBYR

Kunden betaler 15 % af den samlede bekræftede pris inkl. moms som reservationsgebyr.

Reservationsgebyret skal indbetales senest samtidig med underskrift af nærværende aftale. Indbetales reservationsgebyret ikke bortfalder aftalen i sin helhed, med mindre andet aftales skriftlig.

Reservationsgebyret tilbagebetales ikke ved afbestilling – heller ikke rettidig – men fratrækkes den endelige afregning for det gennemførte arrangement.

DEPOSITUM

For arrangementer med deltagelse af op til 200 personer betales 50 % af den samlede bekræftede pris inkl. moms i depositum.

For arrangementer med deltagelse af 200 personer og derover betales 25 % af den samlede bekræftede pris inkl. moms i depositum.

Depositum skal indbetales senest 120 dage før arrangementets påbegyndelse.

Depositum tilbagebetales ved rettidig afbestilling og fratrækkes den endelige afregning.

Indbetales depositum ikke rettidigt anser Kulturcenteret arrangementet som aflyst, med mindre andet aftales skriftlig.

AFBESTILLING

Afbestilling skal være Kulturcenteret i hænde senest 120 dage før arrangementet påbegyndelse for at være vederlagsfri.

Herefter kan maksimalt 10% af det bekræftede antal arrangementspakker afbestilles. Arrangementspakker kan alene afbestilles i sin helhed medmindre andet er aftalt skriftligt. Afbestilling kan ske efter følgende regler:

Efter 120 dage til og med 80 dage før arrangementets påbegyndelse kan antallet af arrangementspakker vederlagsfrit afbestilles med op til 10% af det bekræftede antal.

Efter 80 dage til og med 40 dage før arrangementets påbegyndelse kan antallet af arrangementspakker vederlagsfrit afbestilles med op til 5% af det bekræftede antal.

Ved senere afbestilling eller afbestilling ud over de anførte procentsatser beregnes en godtgørelse svarende til 100 % af prisen inkl. moms på de for sent afbestilte deltagere.

Kunden hæfter for ydelser m.v. bestilt hos tredjemand, der ikke kan afbestilles.